BiM - slogan
BiM
Oferta - BiM Marek Pieczko
W chwili obecnej oferujemy:


Posiadamy Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Licencję Zabezpieczenia Technicznego II stopnia wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, upoważniającą do wykonywania i projektowania systemów zabezpieczeń osób i mienia. Posiadamy również Poświadczenie Bezpieczeństwa wydane przez ABW, w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Uzyskane uprawnienia
Uprawnienia
zobacz więcej
Bądźmy w kontakcie
Jak do nas dojechać?
tel. (+48) 601-48-68-85

zobacz więcej